OVER ONS

Zwiep ontstond eind jaren tachtig in de schoot van de jongerenwerking van Waterschei.

De oorspronkelijke opzet was werkzoekende jongeren van Waterschei via onder meer fotografie bepaalde attitudes bij te brengen.

Van een werklozenatelier tot een sociaal artistiek atelier.

Zwiep ontstond eind jaren tachtig in de schoot van de jongerenwerking van Waterschei. Waterschei is een voormalige koolmijncite waar vooral gastarbeiders gezinnen wonen, dat betekend dat onze doelgroep multicultureel is. Het oorspronkelijke opzet was via een project werkloze jongeren van Waterschei via fotografie en zeefdrukken bepaalde attitudes bij te brengen. Destijds werd voor fotografie en zeefdrukken gekozen omdat deze methodieken toelaten vrij snel resultaat te boeken.

Het resultaat werd evenwel niet als prioritair beschouwd. Het procesmatige aspect was namelijk het belangrijkste in die fase van het atelier.

Niemand twijfelde aan de zinvolheid en de mogelijkheden van Zwiep maar als we het atelier enige kans wilden geven zou het verder uitgebouwd moeten worden met een vaste beroepskracht

Stap voor stap werd de werking geprofessionaliseerd. Dit echter niet zonder oog te blijven hebben voor de laagdrempeligheid van de werking.

Na enige tijd begon het op te vallen dat de resultaten alsmaar beter en beter werden.

De lat kwam een stuk hoger te liggen voor de leden. Instappen bleef voor iedereen mogelijk maar men werd wel geacht mee te werken aan een artistiek product van hoge kwaliteit.

Gaandeweg zagen we ook dat de leden meer en meer uit heel Genk kwamen daar waar ze vroeger hoofdzakelijk uit Waterschei alleen kwamen.

Tentoonstellingen op plaatsen zoals culturele centra, stadhuis, opdrachten voor de gemeente ( project gezien, grote foto’s in de wijk om de taalachterstand aan te kaarten) maakten voor onszelf en de buitenwereld duidelijk dat Zwiep daadwerkelijk iets te betekenen had binnen de fotografiewereld in Limburg. Zo volgde in 2012 ook de deelname aan Manifesta9.

Groeien betekent dat er soms keuzes moeten gemaakt worden. De tijd van een gezellig fotoclubje ligt achter ons. Het mag en moet zelfs gezellig blijven . Elke jongere moet de kans blijven hebben zich in te schrijven. Hij zal met open armen ontvangen worden en kansen krijgen die hij/zij elders niet of veel moeilijker krijgt. Dit onder andere door de sterk uitgebouwde individuele aandacht. Zwiep staat wel niet voor een academische opleiding . Veel eerder is Zwiep een gebeuren dat jongeren en volwassenen samen laat groeien. Zwiep plaatst kwaliteitsvolle ramen waardoor het enerzijds zijn leden naar de wereld laat kijken en waardoor het anderzijds de wereld naar zijn leden laat kijken.

Hiertegenover staat evenwel dat zwiep ook wel verwachtingen heeft ten opzichte van zijn leden.

Na zoveel jaren werken bereikte de werking een niveau waardoor stilstaan achteruitgaan zou betekenen. Het product is niet meer bijkomstig.

Diverse vragen tonen aan dat Zwiep een ruime maatschappelijke opdracht heeft.

Via sociaal geëngageerd jeugdwerk een kwaliteitsvolle bijdragen leveren aan de winkel van artistieke producten.

Hoe dit product er uit ziet, is van minder belang, als het kwaliteitslabel er maar aan hangt.

Een groepsgebeuren

Zwiep werkt via groepswerk aan haar product. Toch wordt er nauwlettend toegezien op de nodige individuele aandacht.

De groepssamenstelling, de gedifferentieerde uitleg bij de sessies, de motivering, het bijbrengen van attitudes etc.. allemaal kenmerken van de aanpak en methodiek binnen het atelier.

Eén van de knappe gevolgen van deze aanpak is dat alle leden het atelier als het hunne beschouwen. Ze zijn dan ook in alle fases betrokken bij de letterlijke en figuurlijke uitbouw van het atelier.